Lofliedjies

LOF

Kom loof die Heer

1. Kom loof die Heer,
alle knegte van die
Heer!
Wat snags in die huis,
van die Here staan
Hef op julle hande,
na die heiligdom
en loof die Heer,
en loof die Heer!
 
2. Kom loof die Heer
julle almal wat Hom
dien
wat biddende staan
in Sy heil’ge Naam
met hart en hande
laat ons Hom vereer
Kom loof die Heer
kom loof die Heer!
 
3. Die Here seën
alle mense wat Hom
dien
wat biddende staan
in Sy heil’ge Naam
Die aarde hemel
Hy hou al’s in stand
Hy hou oor jou
Sy Vaderhand!
 

Come bless the Lord

Come bless the Lord
al You servants of the Lord
who stand by night
in the house of the Lord
Lift up your hands
to the holy place
and bless the Lord (2x)
 

Die Christus het

1. Die Christus het
deur Sy eie bloed
in heerlikheid
na God gegaan
En so die weg
vir ons gebaan
Dat ons ook nou
na God kan gaan
 
2. Bid altyd deur
In die Heil'ge Gees
Dat ons aan Hom
getrou mag wees
Laat wees die hart
Gods heiligdom
Bly bid en waak
totdatHy kom
 

Kom sing ‘n nuwe lied!

1. Kom sing ‘n nuwe lied vir Hom
Kom sing ‘n nuwe lied vir Jesus
Kom bring die lof en dank aan Hom
want Hy’s die Koning wat weer kom
Kom sing ‘n nuwe lied uit jou hart
laat jou lewe Hom besing
want Hy’s die Koning
Hy’s die Here
sing ‘n nuwe lied vir Hom!
 
2. Kom sing ‘n nuwe lied vir Hom
sing met kitaar, klavier en trom
‘n nuwe klank moet mense hoor
van vreugdesang en jubelkoor
Kom sing ‘n nuwe lied uit jou hart
laat jou lewe Hom besing
want Hy’s die Koning
Hy’s die Here
sing ‘n nuwe lied vir Hom!
 

'n Nuwe lied

1. Ek sing vir U 'n nuwe lied tot eer van U naam
Ek sing vir U 'n nuwe lied, o Here
Aan U alleen kom 'n lofsang toe
Ek sing 'n nuwe lied, o Here!
 
2. Kom sing vir Hom 'n nuwe lied tot eer van Sy naam
Kom sing 'n nuwe lied vir die Here
Aan Hom alleen kom 'n lofsang toe
Kom sing 'n nuwe lied tot Sy ere!
 
3. Kom sing vir Hom 'n nuwe lied tot eer van Sy naam
Kom sing 'n nuwe lied vir die Here
Aan Hom alleen kom 'n lofsang toe
Kom sing 'n nuwe lied
Kom sing 'n nuwe lied
Kom sing 'n nuwe lied tot eer van Hom!
 

Loof die Heer, Hy is goed

1. Loof die Heer, Hy is goed
Loof Sy heilige naam
Laat alles in die groot heelal
Die Here loof
 

Refrein: Ek wil die Here loof
Loof met my hele hart
Hy gee hul wat roep weer nuwe krag
2. Hy’t my sondes vergeef
en Hy maak my Sy kind
Laat alles in die groot heelal
die Here loof
3. Loof, o hemel, die Heer
al die engele saam
Laat alles in die groot heelal
die Here loof
 

Loof Hom met die tromme

1. Loof Hom met die tromme
Loof Hom met die harp
Loof Hom met die klinkende simbale
 

Refrein: Alles wat asem het
loof, loof die Heer (e)!
Alles wat asem het
loof, loof die Heer
 
2. Prys Hom met jul stemme
prys Hom uit die hart
prys Hom in die hemel en op aarde
 

Loof die Heer

1. Loof die Heer, loof die Heer
want Sy goedheid is tot in ewigheid (2x)
Loof, loof die Heer (2x)
Loof, loof, loof die Here
want Sy goedheid is tot in ewigheid!
 

The love of Jesus

The love of Jesus is so wonderful,
The love of Jesus is so wonderful,
The love of Jesus is so wonderful,
Love, wonderful love!
So high, you can't get over it
So low, you can't get under it
So wide, you can't get around it
Love, wonderful love !
 

Ons loof U vir al U handewerke

1. Ons loof U vir al U handewerke,
ons loof U vir son en maan en sterre
ons loof U vir see en kontinente,
ons loof U want U is wonderbaar.
 

Refrein: Ons prys die God wat alles onderhou
ons prys die Seun vir liefde en vir trou
ons prys die Gees wat ons hier lei en bou
ons prys die Heer
op God Drie-enig kan ons altyd vertrou
 
2. Ons loof Hom wat self ons pad kom loop het
ons loof Hom wat sondaars vrygekoop het
beseël dit deurdat Hy ons laat doop het
ons loof U, o Jesus, wonderbaar
 
3. Ons loof U vir oorvloed nuwe lewe
ons loof U vir toekoms perspektiewe
ons loof U, U Gees rig nou ons strewe
ons loof U, want U is wonderbaar
 

Hy leef , Hy leef

Hy leef , Hy leef , Hy leef hier in my hart
Heer Jesus leef vandag !
Hy leef hier in my hart
Hy leef , Hy leef , Hy leef hier in my hart
Heer Jesus leef vandag !
Sing halleluja, sing halleluja
Heer Jesus leef, Hy leef hier in my hart
Sing halleluja, sing halleluja
Heer Jesus leef vandag!
 

Alive , alive !

Alive, alive, alive for ever more,
Lord Jesus is alive!
alive forever more
Alive, alive, alive for ever more,
Lord Jesus is alive!
Sing halleluja, sing halleluja
Lord Jesus is alive for ever more
Sing hallelujaj, sing halleluja
Lord Jesus is alive!
 

My pa is die koning

My Pa is die koning van die heelal, jy weet
en kom wat wil, ek sal dit nooit vergeet nie
Die wind kan waai en die berge kan val,
Hy't gesê Hy voorsien en Hy sal:
Ek's die Koning se kind, ja dit maak my 'n prins
My lewe is Christus, selfs die dood is 'n wins
Vir niks is ek bang nie, dit sê ek jou nou
My pa is die koning: onthou !!
 

Weet jy nie

1. Weet jy nie, weet jy nie, jy's 'n tempel? (3x)
Jy is 'n tempel van die Heil'ge Gees
 

Refrein: Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde
vol van lof, vol van krag, vol van vreugde
vol van lof, vol van krag, vol van vreugde
Jy is 'n tempel van die Heil'ge Gees!
 
2. Ja ek weet, ja ek weet, ek's 'n tempel
ja ek weet, ja ek weet, ek's 'n tempel
ja ek weet, ja ek weet, ek's 'n tempel
ek is 'n tempel van die Heil'ge Gees!
 
3. Ek's so bly, ek's so bly, ek's 'n tempel
ek's so bly, ek's so bly, ek's 'n tempel
ek's so bly, ek's so bly, ek's 'n tempel
ek is 'n tempel van die Heil'ge Gees!
 

Saam wil ons die Here prys (kanon)

Saam wil ons die Here
prys vir al Sy liefde
almal loof Sy grote naam !
Hy is goed vir elk van ons
Dank Hom uit een mond tesaam
Een in Jesus onse Heer
Wie Hom liefhet gee Hom eer
In die Gees is ons tesaam
God is liefde, roem Sy naam.
 

Al jul volke klap jul hande

1. Al julle volke klap jul hande
juig tot eer van God
verhef jul stem en roem Sy naam
in elke stad op aarde !
 

Refrein: Sing en sing en sing dan saam
loof en prys Sy grote naam
Want Hy is koning ewig
In die hemel en op aarde !
Sing en sing en sing dan saam
loof en prys Sy grote naam
want die hemelkoning
skenk ons Sy genade !
 
2 Hy is koning ewig
in die hemel en op aarde !
Die volke kniel, die nasies juig
oor al Sy skeppingsdade
 
3 Ons gaan in Sy tempel in
Hy roep ons almal saam
die skare juig en horings blaas
ons almal roem Sy naam !
 

Ek is bly

Ek is bly! Ek is bly! Ek verbly my in die Heer
Hy het my 'n nuwe kleed gegee
Hy het my verlos (2x)
Ek is bly (2x)
Soos 'n bruidegom en bruid ek is bly
Jesus is my blydskap (x2)
Jesus is my blydskap ek is bly!
 

As ek in die aand na die sterre kyk

1. As ek in die aand na die sterre kyk
of die geure van die blomme ruik
as ek sien hoe al U berge lyk,
dis wonderlik voorwaar !
As die winde deur die bome suis
of as donderweer U krag bewys
as ek in my voel hoe lewe bruis,
dis wonderlik voorwaar !
 

Refrein: As ek sien hoe U met mense werk, a - aha
met U liefde sonder maat of perk, a - aha
as ek voel hoe U my lewe versterk,
dan weet ek U is meer as bloot
maar net 'n Heer wat
vêr daar bowe in die wolke troon
U's die Heer wat altyd in my woon
daarom voel my hele lewe skoon
U's wonderlik voorwaar
Ja U is , ja U is ! U’s wonderlik voorwaar !
Ja U is , ja U is ! U’s wonderlik vir my! (Slegs vers 2)
 
2. As die branders op die rotse breek
of 'n blom verkwik ons met sy reuk
is U baie meer as net 'n preek
U's wonderlik voorwaar
Daar is niks, o Heer, vir U te klein
want U sorg ook vir 'n blaartjie fyn
en U bloed maak menseharte rein
U's wonderlik voorwaar!
 

Die Heer is my Herder (kanon)

1. Die Heer is my herder - wat kan ‘n mens meer vra?
ek word deur Sy liefde en almag gedra
Wat meer, wat meer
wat kan ‘n mens meer vra? (2x)
 
2. Al gaan ek deur donker - die Here is met my
vir niks is ek bang nie, want Hy is naby
Met my, met my,
die Here is met my! (2x)
 
3. U goedheid en liefde is vir my ‘n huis
solank as ek lewe is ek daarin tuis.
‘n Huis, ‘n huis
ek is daarin tuis! (2x)
 

Dit borrel in my

1. Dit borrel in my, want ek is so bly
Jesus het my lief !
Vir my't Hy gesterf en gered van verderf
Ja, Jesus het my lief.
 

Refrein: Dit borrel in my, want ek is so bly
Jesus maak my lewe vry
Hy neem weg my sonde skuld
dit borrel, dit borrel in my, in my
dit borrel, dit borrel in my!
 
2. Sy liefde so groot, red my van die dood
Jesus het my lief !
Dit borrel al meer, en ek kan dit nie keer
ja, Jesus het my lief.
 

As ek soek


Mans 1. As ek soek
In duister tas
Dan sien ek helder sterre skyn
En ek vra:
Wat is die mens?
Dink God aan ons?
Hy dink aan my
 

Dames As ek soek
in duister tas
dan sien ek helder sterre skyn
en ek vra:
Wat is die mens?
God dink aan ons!
 
2. As ek sien
Daar in die krip
Die kindjie Jesus mens vir ons
Sing ek saam
Met almal saam
Hy het gekom
God is met ons
As ek sien
in doeke lê
die kindjie Jesus mens vir ons
sing dan saam
met almal saam:
Hy het gekom
 
3. As ek soek
Op Golgota
En ek sien Jesus straf verdra
Dan weet ek
U sterf vir my
U het die skuld
Vir my betaal
As ek soek
op Golgota
en ek sien Jesus straf verdra
weet ek ook:
U sterf vir my
U het die skuld
 
4. As ek sien
Die leë graf
Hoor ek die engel Jesus leef!
Heer, U leef!
U't opgestaan,
Die dood oorwin
Die Here leef!
As ek sien
die steen is weg
dra ek die boodskap: Christus leef!
Heer, U leef!
dood is oorwin!
my Here leef!
 
5. Jesus, Heer,
Ons loof U saam!
Laat Heer U liefde groei in my
Sing dan saam
Almal tesaam
Die Here leef
God is met ons!
U’s my Heer!
Ons prys U naam!
laat naasteliefde groei in my sing dan
saam
almal tesaam
God deur sy Gees
 

Praat ek mense-, eng'letale

1. Praat ek mense-, eng'letale maar dis nie uit liefde nie
is my woorde hol simbole: klanke sonder melodie
Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit
of al het ek al die kennis sonder liefde is ek niks.
 
2. Sonder liefde sal my gawes - al my ywer, my nie baat
net die warme hart van liefde bly oorwin met goed die kwaad
onreg kan dit nie verdra nie, maar dis met die waarheid bly
deur vergifnis, hoop, verwagting kom die beste in ons vry.
 
3. Al die tale, profesieë met die tyd gaan dit verby
net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly
want geloof gee troos en rigting na die "eendag" reik die hoop
maar die liefde is die lewe ! God is liefde, ewig, groot.
 

Love the Lord

Love the Lord your God with all
your heart and all your soul
and all your mind and love all
mankind as you love yourself
Love the Lord your God with all
your heart and all your soul
and your mind and love all mankind
We've got christian lives to live
we've got Jesus love to give
we've got nothing to hide
Because in Him we have found love!
 

Die liefde van Jesus is wonderbaar

1. Die liefde van Jesus is wonderbaar
wonderbaar, wonderbaar
Die liefde van Jesus is wonderbaar
wonderbaar vir my !
 

Refrein: Kom ons verheerlik Sy naam
Kom ons verheerlik Sy naam
Die mense verander, maar Jesus nooit
Kom ons verheerlik Sy naam!
 
2. Dat Hy my gered het is wonderbaar
wonderbaar, wonderbaar
Dat Hy my gered het is wonderbaar
wonderbaar vir my!
 
3. Dat ek nou Sy kind is , is wonderbaar
wonderbaar, wonderbaar
Dat ek nou Sy kind is , is wonderbaar
wonderbaar vir my !
 
4. Dat Hy my nou uitstuur is wonderbaar
wonderbaar, wonderbaar
Dat Hy my nou uitstuur is wonderbaar
wonderbaar vir my !
 

Die liefde van Jesus is baie groot

1. Die liefde van Jesus is baie groot, baie diep, baie wyd
uit liefde kom Jesus hier by ons bly tot in ewigheid!
Niks nie, hoe swaar ons kan kry
kan ons van Sy liefde skei
Die liefde van Jesus is baie groot - wonder, wonder groot
 
2. Die liefde van Jesus is altyd daar
waar ons gaan, waar ons bly
Uit liefde kom Jesus hier by ons bly, bly by jou en my!
Meer nog as wat ons kan vra
word ons deur liefde gedra
Die liefde van Jesus is baie groot -
wonder, wonder groot!
 

'n Bietjie meer tyd

1. Die skemer-uur voor sonop,
hou 'n stil belofte in
en 'n tortelduif se liedjie laat my sing
Dit vul die vroeë more,
ek wil dankie sê aan Hom
en ek wonder wat die nuwe dag my bring.
'n Bietjie meer tyd om Hom te loof
te groei in my geloof
'n Bietjie meer tyd om Sy liefde vir my
Te deel en te bely
 
2. Wat maak dit saak wat voorlê
en wat daar op ons wag
ek hoor weer die tortelduiwe sing
Dit vul die vroeë more
in my hart wil ek graag sing
want ek weet nou wat die nuwe dag my bring
Baie meer tyd om Hom te loof
Te groei in my geloof
Baie meer tyd om Sy liefde vir my
Te deel en te bely
 

Ek weet verseker

1. Ek weet verseker dat Jesus leef
Hy het my sonde uit liefde vergeef
Ek was verlore, maar deur Sy bloed
is daar nou vrede in my gemoed
 

Refrein: Hy is my leidsman, Hy laat my leef
Hy is oorwinnaar - Hy is die Heer !
Selfs as ek struikel, en het berou
Sal Hy vergewe, Hy bly getrou
2. Lig is Sy las en sag is Sy juk
Hy gee vermoeides die ware geluk
Uit Sy genade, liefde en trou
weet hul hoe God Sy kinders behou
 

Blye verseek’ring

1. Blye verseek’ring, Jesus is myn
o wat ‘n vreugde, heerlik en rein
wedergebore, rein deur Sy bloed
smaak ek Sy vrede, in my gemoed
 

Refrein: Dit is my roemtaal, dit is my lied
Lof wat ek Jesus, ewig sal bied!
Dit is my roemtaal, dit is my lied
Lof wat ek Jesus, ewig sal bied!
 
2. Volle verseek’ring, vrede en rus
Heerlik van Jesus, liefde bewus
met my geloofsoog, opwaarts gehou
rus ek in Jesus liefde en trou
 

Oil in my lamp

1. Give me oil in my lamp,
keep me burning, burning, burning
give me oil in my lamp, I pray.
Give me oil in my lamp,
keep me burning, burning, burning
keep me burning till the break of day.
 

Chorus: Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King of kings.
Sing hosanna, sing hosanna
Sing hosanna to the King (of kings).
 
2. Give me love in my heart,
keep me yearning, yearning, yearning
give me love in my heart, I pray
Give me love in my heart,
keep me yearning, yearning, yearning
keep me yearning till the break of day.
 
3. Keep me down on my knees,
keep me humble, humble, humble
keep me down on my knees, I pray.
Keep me down on my knees,
keep me humble, humble, humble
keep me humble till the break of day.
 

Die gemeente bring aan U die lof

Die gemeente bring aan U die lof - die eer en heerlikheid! (2x)
Net aan U, lof en eer (2x)
Die gemeente bring aan U die lof - die eer en heerlikheid!
 

Filippense 4

1. Filippense 4 vers 4 sê: verbly jul in die Heer (x2)
Verbly jul, verbly jul, verbly jul in die Heer (x2)
2. Filippense 4 vers 5 sê: die Here is naby (x2)
Wees vriend’lik, met almal, die Here is naby (x2)
3. Filippense 4 vers 6 sê: bid dankbaar tot die Heer (x2)
Bid altyd, wees dankbaar, bid altyd tot die Heer (x2)
4. Filippense 4 vers 7 sê Hy sal Sy vrede gee (x2)
Sy vrede, aan julle, Hy sal Sy vrede gee (x2)
5. Filippense 4 vers 13 sê: ek is tot alles in staat. (x2)
Ek is, ek is, ek is tot alles in staat (x2)
6. Kolossense 4 vers 2 sê: volhard in die gebed (x2)
Volhard, volhard, volhard in die gebed (x2)
 

Jubel, o nasies


Refrein: Jubel, o nasies dis die Koning wat aankom
Volke, wees bly en juig: Verheerlik en prys Hom!
 
1. Wie is die Erekoning heerlik en magtig ?
Hy is Immanuel ons menswees deelagtig.
 
2. Hy loop die stofpad gaan deur dorpe en stede
Reik uit na siekes bied gekweldes Sy vrede.
 
3. Hy het ons skuld gedra ons sonde vergewe
Hy gee aan die wat glo die ewige lewe.
 

God van yster en beton

1. God van yster en beton
Skepper van die vuurrooi
God van suier, God van stoom
God van vuurpyl en atoom:
 
2. Hemelvors, U’s God van mag
Heer van elke bron van krag
U laat bliksemflitse slaan
U beveel die storm-orkaan
 
3. Soos 'n arend in sy vlug
Skeur die straler deur die lug
Motor, trein en satelliet
U's die God wat spoed gebied
 
4. God van kuns en wetenskap
God van studie en vakmanskap
God van chemie en musiek
God van orde en metodiek
 
5. Heer van Woord en kerk en doop:
U sluit alle kennis oop
Heer van heerlikheid en eer
Wat die groot heelal regeer
 
6. U verbreek die dood se mag:
Christus leef, dis ewig dag
U het sondaars losgekoop
U is liefde, U is hoop
 

Jesus bring vreugde

1. Jesus bring vreugde, Redding en vreugde
Hy het mens vir ons geword
Engele juig dit, herders getuig dit
"Jesus, Redder, Seun van God !"
Wyd oor die aarde kring Sy behae
Hy kom vergewe, Hy laat ons lewe
Hy maak ons, mense kinders van God.
 
2. Jesus bring vrede, hemelse vrede:
Al ons skuld het Hy versoen
Nie meer verlore - wedergebore
Deur Sy Gees wat wonders doen
Vry kan ons nader tot God die Vader
Niks kan ons skei nie, Niks wat ons ly nie
Hy is ons vrede - vrede wat bly.
 
3 Heer, U bring vryheid
Heer, U bring blyheid
U wat mens word in ons nag
Heerlike gawes gee U weldadig
God van liefde, God van mag
Ewige koning, ons is U woning
Hemel en aarde kry nuwe waarde
U is die Here. U maak ons vry.
 

Almal wat die Here liefhet

1. Almal wat die Here liefhet: staan maar nader (2x)
Staan maar nader, staan maar nader (2x)
 
2. Almal wat die Here liefhet: Sing halleluja (2x)
Halleluja, halleluja (2x)
 
3. Almal wat die Here liefhet sê: Ek is lief vir jou (2x)
Ek is lief vir jou, ek is lief vir jou (2x)
 
4. Almal wat die Here liefhet: Klap julle hande saam (2x)
Klap julle hande saam, klap julle hande saam (2x)
 
5. Almal wat die Here liefhet: Roep maranata (2x)
Maranata, maranata (4x)
 

Hosanna

Afr. Hosanna, hosanna
Hosanna in die hoogste (2x)
Ons vereer U o Heer
met ons harte vol lof
word verheerlik o Heer ons God
Hosanna in die hoogste!
Eng. Hosanna, hosanna,
Hosanna in the highest
Glory, Glory,
Glory to the King of kings!
Lord we lift up Your name
with our hearts filled with praise
we exalt you o Lord our God
Glory to the King of kings!
 

Silwer en goud

Daar sit ‘n man langs die pad: Ek loop....
hy bedel want hy is verlam ek loop!!
Toe Johannes en Petrus by hom kom,
toe sê Petrus vir hom
Silwer en goud het ek nie, sê hy,
Maar dit wat ek het gee'k aan jou -
In die naam van Jesus Christus
Van Nasaret, staan op en loop
 

Refrein: Hardloop en huppel en prys die Heer
Hardloop en huppel en prys die Heer
In die naam van Jesus Christus
Van Nasaret staan op en loop!
 

Jabulani

1. Jesus, river of life
To our thirsty land (our thirsty land)
Saviour, meeting our needs
With Your mighty hand (Your mighty hand)
 

Chorus: Sing for joy oh Africa
The Lord your God is risen upon you now (2x)
Jabulani, jabulani Africa (4x)
 
2. Jesus, river of life
To our thirsty land (thirsty land)
Saviour, reaching out
With your mighty hand (Your mighty hand)
 

My life is in You Lord

My life is in You Lord
My strength is in You Lord
My hope is in You Lord
In You it's in You (2X)
 

Chorus: I'll praise You with all of my life
I'll praise You with all of my strength
With all of my life, with all of my strength
All of my hope is in You
 

Want so lief

Want so lief het God die wêreld gehad
Dat Hy Sy eniggebore Seun gegee het,
gegee het -
Sodat elkeen wat in Hom glo
nie verlore mag gaan nie
Maar die ewige lewe kan hê
Ken Hom in al jou weë (x2)
Dan sal Hy jou paaie gelyk maak
gelyk maak, gelyk maak
Ken Hom in al jou weë
 

When the Spirit

1. When the Spirit of the Lord is within my heart
I will sing as David sang (2x)
I will sing, I will sing
I will sing as David sang 2x
 
2. When the Spirit of the Lord is within my heart
I will clap as David clapped (2x)
I will clap, I will clap
I will clap as David clapped 2x
 
3. When the Spirit of the Lord is within my heart
I will dance as David danced (2x)
I will dance, I will dance
I will dance as David danced 2x
 

As jy glo en vertrou

1. As jy glo en vertrou sê “amen” (2x)
Amen sê mos dit is so, dit verseker Heer ek glo
as jy glo en vertrou sê “amen”!
 
2. As jy glo jy’s verlos sê “amen” (2x)
Want die Here is getrou, op Sy woorde kan ons bou
as jy glo jy’s verlos sê “amen”!
 
3. As jy bid en jy glo sê “amen” (2x)
Wie opreg die Here bid, Hy sal berge kan versit
as jy glo as jy bid sê “amen”!
 

I’ve got joy like a fountain

1. I’ve got joy like a fountain (3x)
in my soul (in my soul)
I’ve got joy like a fountain (3x)
in my soul
 
2. I’ve got peace like a river...
 
3. I’ve got love for my Saviour...
 

Bring lof aan die Vader


1. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun
vir liefde, genade, verlossing en steun
Dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan
maar ewig voor Hom as verloste kan staan
 

Refrein:
Loof die Heer, loof die Heer! Sing, gelowiges, saam !
Loof die Heer, loof die Heer! Prys Sy heilige naam !
Hy kom uit genade ons sondes versoen
Dat ons Hom vrymoedig "Ons Vader" kan noem
 
2. Ons lof aan die Skepper wat altyd getrou
Sy kerk hier kom vestig vernuwe en bou
Vir ons inspireer en wil stuur deur Sy Gees
om sout en om lig vir die wêreld te wees
 
3. Daar's lewe vir almal wat kom na die lig
Deur liefde en waarheid hul lewens laat rig:
om vry soos die wind maar gehoorsaam te wees
Bring vreugde en volheid, voortdurende fees !
 

Cast your burdens

Cast your burdens, unto Jesus
He cares for you
Cast your burdens, unto Jesus
He cares for you
Higher higher, higher higher higher
higher higher - lift Jesus higher
Lower lower, lower lower lower
lower lower - stamp Satan lower.
 

Ek’s so bly

Ek’s so bly ek behoort aan Jesus (3x)
Halleluja prys die Heer!
Prys die Heer (amen, amen) (6x)
Halleluja prys die Heer!
I’m so glad I belong to Jesus (3x)
Halleluja praise the Lord!
Praise the Lord (amen, amen) (6x)
Halleluja praise the Lord!
 

I will enter His gates

I will enter His gates with thanksgiving in my heart
I will enter His courts with praise
I will say this is the day that the Lord has made
I will rejoice for He has made me glad
 

Chorus He has made me glad (2x)
I will rejoice for He has made me glad!
He has made me glad (2x)
I will rejoice for He has made me glad!
 

Hy laat die sterre skitter

1. Hy laat die sterre skitter
Hy laat die branders rol
Hy laat die wolke sweef
Hy laat my leef (en ook vir jou)
 

Refrein Dis waarom ek Hom liefhet
Hy het vir my gesterf
die Heer wat al’s gemaak het
het aan die kruis gesterf!
 
2. Hy laat die voëltjies sing
Hy laat die kriekies kriek
Hy laat die paddas kwaak
Hy’t my gemaak! (en ook vir jou)
 
3. Hy laat die wolwe huil
Hy laat die diere grom
Hy laat die mense sing
en vreugde bring
 

Verlustig jou in Hom

Verlustig jou in Hom, en Hy sal jou gee
die begeertes van jou hart
verlustig jou in Hom
 

Oorwinnaars

Oorwinnaars, ons sal vasstaan op Sy Woord
Oorwinnaars, deur Sy kosbare bloed
Oorwinnaars, ons sal altyd triomfeer
deur Jesus Christus ons Heer
 

My siel sal bly wees in die Heer

My siel sal bly wees in die Heer
en in Sy verlossing sal ek juig
ek sal Hom loof in die gemeente van die heiliges
voor ‘n skare Hom uitbundig prys
 

Juig al wat leef

1. Juig al wat leef juig voor die Heer
Dien God met blydskap gee Hom eer
Kom nader voor Sy aangesig
en prys Hom met ‘n lofgedig
Want goedentieren is die Heer
Sy goedheid eindig nimmer meer
Sy trou en waarheid hou hul krag
tot in die laaste nageslag
 

Refrein Dankie Jesus, dankie dankie Jesus
Dankie Jesus, dankie dankie Jesus
Halleluja, loof Hom halleluja
Halleluja, loof Hom hallelujah
 
2.Die Heer is God erken dat Hy
‘n eie volk vir Hom berei
‘n volk om Hom te dien en vrees
en skape van Sy wei te wees
 

Loof loof die Heer

Loof loof die Heer (2x)
want Sy goedheid is tot in ewigheid
loof, loof die Heer (2x)
want Sy goedheid is tot in ewigheid!
Loof, loof die Heer (2x)
Loof, loof, loof die Here
want Sy goedheid is tot in ewigheid!
 

Ek weet, ek weet verseker

Ek weet, ek weet verseker
daar is niks in hierdie lewe
geen bose magte,
geen dood of eng’le
wat my kan skei van die liefde van die Heer (2x)
As God dan vir my is, wie sal my kan teenstaan
om nog beskuldigings teen my in te bring
en as die Vader my in Christus vrygespreek het
wie sal Hom kan keer in Sy besluit om my te seën?
 

It’s Love

1. It’s love, it’s love, it’s love
that makes the world go round (x3)
It’s love that makes the world go round!
 
2. It’s you, it’s you, it’s you
that make the love go round (x3)
It’s you that make the love go round!
 
3. So pass it on, God love is free to everyone (x3)
God’s love is free to everyone!
 

Op hierdie dag

(Dames eggo elke vers)
Op hierdie dag (2x)
het Hy opgestaan (2x)
Op hierdie dag (2x)
is die dood oorwin (2x)
Ons dink vandag aan ‘n wonderwerk
God wat verlos maak van ons Sy kerk
Ons kan die dag (2x)
nou met vreugde vier!
Op hierdie dag (2x)
is die Heil’ge Gees (2x)
Op hierdie dag (2x)
oor ons uitgestort (2x)
Ons dink vandag aan ‘n wonderwerk
God wat verlos maak van ons Sy kerk
Ons kan die dag (2x)
nou met vreugde vier!
Laat ons vandag (2x)
met ons harte werk (2x)
Laat ons aanbid (2x)
en die Here dien (2x)
Ons dink vandag aan ‘n wonderwerk
God wat verlos maak van ons Sy kerk
Aan Hom die lof (2x)
en aan Hom die dank!
 

It is a good thing

It is a good thing, to give thanks unto the Lord (2x)
And sing His praises unto Thy name oh most High!


LOF TOT AANBIDDING

Genade, onbeskryflik groot

1 Genade, onbeskryflik groot
Het U aan my bewys:
Verlore Seun 'n wegloopkind
Weer in die Vaderhuis
 
2 Ek is die naam van kind nie werd
Wou self my sake reël
My lewe, kanse, tyd en geld
Is nutteloos verspeel
 
3 Maar U sien ver, oneindig ver
U sien my honger, dors
Nog voordat ek kon skuld bely
Druk U my aan die bors
 
4 Genade, onbeskryflik groot:
Daar's fees, ek is weer tuis !
U Seun bring my - verlore mens
Weer in die Vaderhuis
 
5. En jy, ou maat, daar eenkant weg
Lyk of jy honger ly.
Kom na die Vader, kom maak reg,
genade maak weer vry!
 

Amazing grace

1. Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see
 
2. 'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed
 
3. Through many dangers, toils and snares
I have already come, 'Twas grace
That brought me safe thus far
And grace will lead me home
 
4. When we've been there ten thousand years
Bright shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we've first begun
 

U Goedertierenheid

1. U goedertierenheid oortref die lewe
U goedertierenheid oortref dit Heer...
 

Refrein my lippe prys U
en ek bring lof aan U
U goedertierenheid oortref alles Heer
 
2. Ek hef my hande op om U te eer
Ek hef my hande op om U te eer...
 

Hy's die ene wat ek liefhet

Hy's die ene wat ek liefhet in die môre
Hy's die ene wat ek liefhet in die aand
Hy's die ene in die awend skemer,
Hy's die ene in die middernag.
Hy's die wynstok, ek is die rankie,
Hy's die pottebakker, ek is die klei.
Tussen Hom en my kom daar nimmer meer
'n skeidingsmuur.
 

Al was ek nie daar nie

1 Al was ek nie daar nie ek weet dit is waar
Die krip en Maria met die Kindjie by haar
Dis asof die engel die boodskap nog bring
Van Jesus, Sy vrede wat harte laat sing
 
2 Al was ek nie daar nie ek weet dit is so
Die herders en wyses het dit eerste geglo
En deur al die jare bou Jesus Sy kerk:
Die Gees en die Woord kom geloof in ons werk
 

Loof Koning Jesus / All Hail King Jesus

1. Loof Koning Jesus
loof Hom Immanuel
Vredevors, Sterke God
Blink Môrester
Saam met al die engele
sal ons U lowe
Ons aanbid U Heer
tot in ewigheid
 
2. All hail King Jesus
all hail Immanuel
King of kings, Lord of lords
Bright morningstar
and throughout eternity
I want to praise Thee
and for evermore, I will
reign with Him!
 

Al sou die vyeboom nie bot nie

Al sou die vyeboom nie bot nie
En daar geen druiwe aan die wingerde wees nie,
Al sou die olyfoes misluk
En die lande geen oes lewer nie,
Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie
En die beeskrale sonder beeste wees,
Nogtans sal ek in die Here jubel,
Sal ek juig in God my Redder.
Die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos die van 'n ribbok,
Op hoë plekke laat Hy my veilig loop
Die Here my God gee vir my krag.
Hy maak my voete soos die van 'n ribbok,
Op hoë plekke laat Hy my veilig loop
 

What a lovely name

What a lovely name, the name of Jesus
reaching higher far, than the brightest star
For it is sweeter than the songs they sing in heaven
let the world proclaim: what a lovely name!
He made the stars to shine
He made the rolling sea
He made the mountains high
and He made me (and the Lord made You)
Now this is why I love Him:
For me He bled and died
The Lord of all creation
became the crucified!
 

Wat 'n vriend het ons in Jesus

1 Wat 'n vriend het ons in Jesus,
Hy wat in ons plek wil staan;
Wat 'n voorreg om gedurig
tot Gods troon deur Hom te gaan!
Hoe verbeur ons tog die vreugde,
ag, hoe dikwels ly ons smart
net omdat ons nie ons node
Uitstort in Gods vaderhart.
 
2 As versoeking en beproewing
Of as kwelling ons bedreig,
Laat ons nooit mismoedig word nie
laat ons bedes opwaarts styg.
Nêrens is 'n vriend getrouer
as Hy wat ons node weet;
Jesus voel met al ons swakheid,
en wil deel in al ons leed
 
3 Is ons swak, gedruk deur laste
onder kommer neergebuk,
dier'bre Heiland, onse toevlug,
O, bevry ons weer van druk!
As ons vriende ons versaak het,
Soek ons in gebed die Heer,
Aan Sy boesem is ons veilig,
Hy vertroos ons keer op keer.
 

Wat ‘n ware vriend is Jesus

1. Wat ‘n ware vriend is Jesus
Hy het in ons plek kom staan
Ons kan altyd met vertroue
deur Hom na die Vader gaan
Nooit is ons by Hom ontydig
oral kan ons met Hom praat
as ons regtig na Hom luister
gee Hy ons die beste raad!
 
2. Is ons eensaam en bekommerd
onder druk of in gevaar
gaan vertel dit aan die Here
bid, vertrou en laat dit daar!
Nêrens is ‘n Vriend soos Hy nie
niemand wat so goed verstaan
Hy’s ons Redder, Hoop en Helper
Ons kan voluit met Hom gaan!
 

Soos die klei in die hand van die pottebakker

1. Soos die klei in die hand van die pottebakker
so is jy in My hand sê die Heer (2x)
 

Refrein Vorm my, Here God
Vorm my en vou my al kry ek seer
vorm my, Here God
U weet hoe U my wil hê o Heer!
 
2. Soos die klei in die hand van die pottebakker
so is ek in U hand o Heer
Soos die klei in die hand van die pottebakker
so maak U my ‘n beeld tot U eer
 

All over the world

1. All over the world the Spirit is moving
all over the world as the prophet said it would be
All over the world there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord as the waters cover the sea
 
2. Right here in this place the Spirit is moving
Right here in this place as the prophet said it would be
Right here in this place there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord as the waters cover the sea
 
3. Deep down in my heart the Spirit is moving
Deep down in my heart as the prophet said it would be
Deep down in my heart there's a mighty revelation
Of the glory of the Lord as the waters cover the sea
 

O Ewige God

O, ewige God, ons Vader en Here
ons buig voor U neer, soos die Woord ons elke dag leer
O, ewige God, deur die skepping sien die wêreld
dat U lewe en regeer, tot in ewigheid o Heer
Verlosser en Heer, ons Koning en Here
U wil ons nou eer, met ‘n loflied uit ons hart
Verlosser en Heer, aan die kruishout bring U redding
en ons lofprys en ons sing, van U grootheid meer en meer!
O Heilige Gees, ons Leidsman en Trooster
kom neem die beheer, en versterk ons in die geloof
O Heilige Gees, deur U werking kom daar lewe
en ons jubel in ons hart, want U Liggam sal herleef!
 

Soek allereers die koninkryk van God (Kanon)

* Soek allereers die koninkryk van God
Soek na die wil van die Heer
Wat jul benodig sal die Vader gee
Hy sal voorsien in sy oorvloed
 
** Halleluja! halleluiah! (* Groep 1)
Halleluja, amen, amen! (**Groep 2)  

O magnify the Lord

O, magnify the Lord
for He is worthy to be praised! (X2)
Hosanna, Blessed be the Rock
Blessed be the Rock of my Salvation!
Hosanna, Jesus is the Rock
Jesus is the Rock of my Salvation!
 

The windows of heaven are open

The windows of heaven are open
the blessings are falling tonight
There’s joy, joy, joy in my heart
since Jesus made everything right
I gave him my old tattered garment
He gave me a robe of pure white
I’m feasting on manna from heaven
and that’s why I’m happy tonight!
 

Let there be love shared amongst us

1. Let there be love shared amongst us
let there be love in our eyes
may now our love sweep this nation
cause us o Lord, to arise
Give us a fresh understanding
of brotherly love that is real
Let there be love shared amongst us, Let there be love!
2. Let there be joy...
 
3. Let there be peace...
 

Because He lives

God sent His Son, they called Him Jesus
He came to love, heal and forgive
He lived and died, to buy my pardon
An empty grave is there to prove my Saviour lives
 

Chorus Because He lives, I can face tomorrow
Because He lives, all fear is gone
Because I know, He holds the future
And life is worth the living just because He lives
2. How sweet to hold, a newborn baby
And feel the pride, and joy He gives
But greater still, the calm assurance
This child can face uncertain days because He lives
3. And then one day, across the river
I'll fight life’s final war with pain
And then as death gives way to victory
I'll see the lights of glory, and I’ll know He lives
 

Here, ons sal U loof

1. Here, ons sal U loof, U weldade roem
U naam sal ons eer almagtige Heer
Want U het wonders gedoen
 
2. Here ons sal U loof, U het ons verlos
Uit duister bevry ons harte verbly
Dit het U lewe gekos
 
3. Here, ons sal U loof, U weldade roem
Dis U wat voorsien ons wil U graag dien
En U "ons Vader" noem
 

Saggies en teer is die roepstem

1. Saggies en teer is die roepstem van Jesus
Hy roep vir jou en vir my
Hy staan en wag aan die deur van ons harte
Wag daar vir jou en vir my.
 

Refrein: Kom tuis, kom tuis!
Almal wat moeg is, kom tuis!
Saggies en teer klink die roepstem van Jesus;
Hy roep, o sondaar, kom tuis!
 
2. Waarom dan uitstel wyl die Heiland so pleit -
Pleit daar vir jou en vir my?
Waarom dan wag en verwerp al Sy goedheid
Goedheid vir jou en vir my?
 
3. Dink aan Sy liefde wat Hy ons beloof het
Liefde vir jou en vir my
Hy skenk vergifnis, hoe groot ook ons sonde
Skenk dit vir jou en vir my.
 

O Heer my God

1. O Heer my God as ek in eerbied wonder
En al U werke elke dag aanskou
Die son en maan die aarde, sterre, wolke
Hoe U dit elke dag so onderhou
 

Refrein: Dan moet ek juig my redder en my God !
Hoe groot is U hoe groot is U !
Want deur die hele skepping klink dit saam:
Hoe heerlik, Heer U grote naam
 
2. Ek sien die veld die bosse, berge, vlaktes
Ek hoor hoe fluister grasse stroom en wind
O Heer, U sorg vir klein vir groot, vir alles
En U sorg dag na dag vir my, U kind
 
3. U Seun word mens in ons gebroke wêreld
Kom vestig Hy Sy Konings heerskappy
Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het
Hy bring weer hoop en redding ook vir my
 
4. U maak ons deel van al U grootse werke
U laat ons bid, Heer dat U ryk mag kom
En kom U weer in heerlikheid op wolke
Maak U volkome nuut U eiendom
 

How great thou art

1. Oh lord, my God, when I’m in awesome wonder
Consider all the works Thy hands hath made
I see the stars, I hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
 

Chorus Then sings my soul, my Saviour God, to Thee
How great Thou art, how greatThou art (x2)
2. And when I think that God His Son not sparing
Sent Him to die - I scarce can take it in
That on the cross, my burden gladly bearing
He bled and died to take away my sin
3. When Christ shall come with shouts of acclamation
And take me home what joy shall fill my heart
Then shall I bow in humble adoration
And there proclaim: My God, how great thou art
 

Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie

Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie,
al sou die wingerd sonder druiwe staan;
die graan verdor, die vrugteboorde wegkwyn,
die beeste, kleinvee, alles hier vergaannog
sal ek juig en bly wees in my God
Hy is my hulp, Hy gee my krag
Hy laat my loop waar rats die ribbok gaan
Hy laat my vas en veilig staan!
 

I keep falling in love with Him

I keep falling in love with Him
falling in love with Him
over and over again 2x
It gets sweeter and sweeter as the days go by
o what a love between the Lord and I
I keep falling in love Him
over and over (and over and over) again.
 

Father God I wonder

Father God I wonder how I managed to exist
without the knowledge of parenthood
and Your loving care
Now I am your child
I am begotton of Your promises
and I will never be alone
cause Father God
You’re here beside me
I will sing your praises (3x)
for ever more Father God
 

Waar daar liefde is

Waar daar liefde is, en deernis
waar daar liefde is, daar is God die Heer
 

Ek roem U naam

1. Ek roem U naam, ek wil graag sing
Ek wil U eer, U hulde bring
Want daar is trou
En liefde by U, Heer
 

Refrein: Ek wil voor U almag buig
Met my hele hart getuig
Van U groot ontferming
Genade vir 'n sterfling
Ja, daar is geen einde aan U liefde nie
 
2. My diepste nood bring ek voor U
Ek bid tot U, ek vra U, Heer
Sien my tog raak, genees my grootste seer
 

I lift my hands

I Lift my hands, to the coming King
to the great “I am”, to You I sing
for You’re the One Who reigns within my heart!
I will serve no foreign gods
Nor any other treasure
For You are my hearts desire
the Spirit without measure
Unto Your Name, I will bring
my sacrifice!
 

My hande hef

My hande hef, ek op na U
ek loof U Naam, Ek buig voor U
want U is Heer, die Koning van my hart!
Ek dien geen ander gode nie
en niks is meer belangrik nie
as dat U in my hart regeer
daar is geen plek vir ander nie
voor U o Heer, lê ek nou, my lewe neer!
 

Ons Koning kom

1. Ons Koning kom, Hy’s die bruidegom
en ons Sy bruid, wat wag vir Hom
Maak nou gereed, trek aan die bruilofskleed
Jubel voor Sy aangesig, jubel in Sy helder lig
Kniel in eerbied voor Hom neer.
Bring Hom hulde, bring Hom eer!
Ons rig ons oog, steeds op Hom, totdat Hy kom!
 
2. Ons Koning kom, Hy’s die bruidegom
en ons Sy bruid, wat wag vir Hom
Maak nou gereed, trek aan die bruilofskleed
Laat Sy liefde brandend bly
die Trooster sorg vir jou en my
Laat ons dan met blydskap gaan
die Trooster gryp ons harte aan!
Ons rig ons oog, steeds op Hom, totdat Hy kom
 
3. Verblindend is U aangesig
Wie kan bly staan, in soveel lig?
Ons sak gebroke voor U voete neer.
U is driemaal heilig Heer
U toorngloed kan ons verteer
Maar U reik in liefde uit,
en maak ons U koningsbruid
Ons rig ons oog, steeds op Hom, totdat hy kom
 
Geloof is om te glo wat jy nie (kan) sien nie.
En die gevolg hiervan is dat jy sien wat jy amper nie kan
glo nie..
 

Majesteit

Majesteit glansryke heerlikheid
Ons wil Jesus die Koning, hulde bewys !
Majesteit hemelse heerlikheid
Straal van Sy troon tot waar ons woon ons wil Hom prys !
Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus !
Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God !
Majesteit heilige heerlikheid !
Hy het gesterf, ons heil verwerf Hy het oorwin !
 

Majesty

Majesty, worship His majesty
unto Jesus, be the glory, power and praise
Majesty, Kingdom authority
Flow from His throne, unto His own
His anthem raise!
So exalt, lift up on high
the name of Jesus
Magnify, come glorify
Christ Jesus the King
Majesty, worship His majesty
*Jesus who died, now glorified
King of all kings! (*2X)
 

Ek wil wandel op die godsweg

Ek wil wandel op die godsweg
Heel my lewe hier en nou
Want daar is geen ander hoofweg
Wat 'n kind van God kan hou
Is die weg soms swaar en steil
By die Heer is steeds my heil.
Ek wil wandel op die godsweg elke dag.
 

I want God's way

I want God's way to be my way
As I journey here below,
For there is no other highway
That a child of God should go.
Though the road seems steep and rough
If He leads me it's enough.
I want God's way to be my way everyday.
 

Lord I lift your name

Lord I lift Your name on high
Lord I love to sing Your praises
I'm so glad You're in my life
I'm so glad You came to save us
 

Chorus: You came from heaven to earth
To show the way
From the earth to the cross
My dept to pay
From the cross to the grave
From the grave to the sky
Lord I lift Your name on high
Herhaal lied 2x
Herhaal refrein
sonder begeleiding
 

Oorwinningslied

1. Ek sien in my Gees die glorie en die almag van die Heer
Die allerhoogste wat in liefde oor Sy koningkryk regeer
Hy't belowe aan die einde op die wolke kom Hy weer
Hy is koning Hy regeer !
Loof Hom prys Hom halleluja (3x)
Hy is koning Hy regeer !
 
2. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan
Hy beskerm elke mens wat in geloof na Hom toe gaan
Hy's ons skuiling, Hy's ons wapen, Hy't die vyand reeds
verslaan
Hy's die rots wat ewig staan !
Loof Hom prys Hom halleluja (3x)
Hy's die rots wat ewig staan !
 
3. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo
Blaas basuine slaan op tromme en kom dans voor God se oë
Kom leef in die oorwinning van Sy Woord waarin ons glo
Want Sy Woord sal ewig staan !
Loof Hom prys Hom halleluja (3x)
Want Sy Woord sal ewig staan ! (3x)
 

O how I love Jesus

* O, how I love Jesus (3x)
Because He first loved me
** Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Little ones to Him belong
They are weak but He is strong
Yes, Jesus loves me (3x)
The Bible tells me so!
 

I want to praise You Lord

1. I want to praise You Lord
Much more than I do
I want to praise You Lord
Much more than I do
Learn to seek your face
And the knowledge of your
grace
I want to praise You
Ladies
birds in the sky,
sing their songs to You
trees in the field
lift their arms to You
oh, I want to sing,
oh, I want to lift
my arms to You...
 
2. I want to love You Lord
Much more than I do
I want to love You Lord
Much more than I do
Learn to seek your face
And the knowledge of your
grace
I want to love You
birds in the sky,
sing their songs to You
trees in the field
lift their arms to You
oh, I want to sing,
oh, I want to lift
my arms to You...
 
3. I want to know You Lord
Much more than I do
I want to know You Lord
Much more than I do
Learn to seek your face
And the knowledge of your
grace
I want to know You
Vervolg...
birds in the sky,
sing their songs to You
trees in the field
lift their arms to You
oh, I want to sing,
oh, I want to lift
my arms to You...
 
4. I want to serve You Lord
Much more than I do
I want to serve You Lord
Much more than I do
Learn to seek your face
And the knowledge of your
grace
I want to serve You
birds in the sky,
sing their songs to You
trees in the field
lift their arms to You
oh, I want to sing,
oh, I want to lift
my arms to You...
 
5. I want to worship You Lord
Much more than I do
I want to worship You Lord
Much more than I do
learn to seek your face
And the knowledge of your
grace
I want to worship You
birds in the sky,
sing their songs to You
trees in the field
lift their arms to You
oh, I want to sing,
oh, I want to lift
my arms to You...
I want to love You Lord!
 

Die vrug van die Gees

1. Die vrug van die Gees is liefde
Blydskap, vrede, lankmoedigheid
Vriendelikheid, goedheid, getrouheid
Sagmoedigheid, selfbeheersing.
 
2. Die Bybel sê God is liefde
En liefde is ‘n vrug van die Gees
Here, leer my daardie liefde
Sodat ek meer soos U kan wees
 

Blessed Be The Name Of The Lord

1. Blessed be the name of the Lord (3x)
Most high 2x
 

Chorus The name of the Lord is a strong tower
The righteous run into it
and they are saved 2x
2. Glory to the Name of the Lord (3x)
Most high 2x
3. Holy is the name of the Lord (3x)
Most high 2x
 

Come

1. Come, now is the time to worship
come, now is the time to give your heart
come, just as you are to worship
come, just as you are before your God, come
 

Chorus One day every tonque will confess He is God
One day every knee will bow
Still the greatest treasure remains for those
who gladly choose Him now
 
2. Come, now in this time to worship
come, now in this time to give our hearts
come, just as we are to worship
come, just as we are before our God, come
 

How lovely on the mountains

How lovely on the mountains are the feet of him
who brings good news, good news
announcing peace, proclaiming news of happiness
our God reigns, our God reigns!
 

Chorus Our God reigns
Our God reigns
Our God reigns
Our God reigns!
 

Hy gaan kom op die wolke

1. Hy gaan kom op die wolke ja dis seker
elke menslike oog sal Hom sien
as Hy kom bring Hy ook die verlostes
en elkeen wat Hom in waarheid dien
Ek bid U, o kom, Here Jesus
kom reinig my hart en my gees
sodat wanneer U kom op die wolke
ek gereed vir die bruilof sal wees.
 
2. Ek bid U o kom, Here Jesus
kom reinig my hart en my gees
sodat wanneer U kom op die wolke
ek gereed vir die bruilof sal wees.
Ek bid U, o kom, Here Jesus
kom reinig my hart en my gees
sodat wanneer U kom op die wolke
ek gereed vir die bruilof sal wees.
 

Vuur uit die hemel

1. Vuur uit die hemel en vuur in my hart (2x)
Maak my rein, maak my skoon
Laat U Gees in my woon!
 
2. Vuur uit die hemel en vuur in my hart (2x)
Ek wil bid, op U wag
laat my leef uit U krag!
 
3. Vuur uit die hemel en vuur in my hart (2x)
Maak my vol, van U Gees
en gereed vir U fees!
Vuur uit die hemel en vuur in my hart (2x)
 

Bind us together

1. Bind us together Lord, bind us together
With cords that cannot be broken !
Bind us together Lord,
Bind us together Lord,
Bind us together with love.
There is only one God,
There is only one king !
There is only one body,
That is why we sing
 
2. Keep us together Lord, keep us together
With cords that cannot be broken !
Keep us together Lord,
Keep us together Lord,
Keep us together with love.
 

Strome van seën

1. Strome van seën van bowe,
Dit het die liefde beloof.
Heerlike tyd van verkwikking
Vloei uit ons Heiland en Hoof.
 

Refrein: Strome van seën
Gee van U volheid ons weer
Reeds val die druppels gedurig
Skenk ons die strome o Heer!
 
3. Strome van seën van bowe
Daal met verfrissing tans neer.
Skenk uit U hemelse volheid
Skenk ons ‘n oorvloed o Heer!
 
4. Strome van seën van bowe
Gee dit al voller, o Heer!
Dorstig en biddende wag ons,
Word hier verheerlik o Heer.
 

As die lewenstorme woedend

1. As die lewenstorme woedend om jou slaan,
En jy, gans ontmoedig, vrees om te vergaan -
Tel jou seëninge tel hul een vir een,
En jy sal verbaas wees oor wat God verleen!
 

Refrein: Tel jou seëninge, tel hul een vir een,
Seëninge jou deur God geskenk!
Tel hul almal, kyk wat God verleen,
En jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk!
 
2. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn.
As die kruis te swaar word en jou krag te klein.
Tel jou seëninge dan vlug twyfel heen,
En jy sien Gods goedheid laat jou nooit alleen!
 
3. As jy let op ander met hul goud en eer,
Dink dan God beloof jou nog oneindig meer;
Tel jou seëninge weet dat prag en praal,
Nooit die minste van die hemel kan behaal.
 

Ancient of days

Blessing and honour
Glory and power
be unto the Ancient of days
From every nation,
all of creation
bow before the Ancient of days
Every tonque in heaven and earth
shall declare Your glory
Every knee shall bow at Your throne -
in worship.
You will be exalted, O God,
and Your kingdom shall not pass away,
O Ancient of days.
Your Kingdom shall reign over all the earth
Sing unto the Ancient of days
For none can compare to Your matchless worth
Sing unto the Ancient of days.
 

Al my twyfel

1. Al my twyfel, bring ek Jesus
Hy sal Sy belofte hou
Nimmer sal Hy my beskaam nie
op Sy Woord kan ek vertrou.
 

Refrein: Slegs vertroue, vol vertroue
slegs vertroue op Sy Woord
slegs vertroue, vol vertroue
slegs vertroue op Sy Woord!
 
2. Al my sonde bring ek Jesus
wat my reinig deur Sy bloed
Hy bewaar my rein en heilig
deur Sy Gees in my gemoed
 
3. Al my vreugde bring ek Jesus
Hy is al wat ek begeer
In my Heiland vind ek alles
en my siel verlang niks meer.
 

Deur te sien op die kruis

1. Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil
is daar lewe vir jou en vir my.
Sien gelowig op Hom, word gereinig en leef
want verlossing bied Jesus jou nou!
 

Refrein: Sien op, sien en leef!
Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil
is daar lewe vir jou en vir my!
 
2. Nie jou trane, gebede, bekering, berou
maar Sy bloed werk versoening vir jou.
Werp op Hom die gewig van jou sonde en skuld
vlug na Jesus o sondaar vlug nou!
 
3. Neem nou aan in geloof en met vreugde en heil
neem die lewe wat Jesus vir jou gee.
Wees verseker dat nimmer die dood jou meer tref
Hy wat leef deel geregtigheid mee.


AANBIDDING

Wees stil en weet

1 "Wees stil en weet Ek is die Heer
Ek spreek en wind en golwe bedaar
Ek sal ook jou getrou bewaar"
 
2 "Wees stil en weet Ek is die Heer
Ek ken jou pyn, jou donkerste nag
Ek is by jou, Ek gee jou krag"
 
3 "Wees stil en weet Ek is die Heer
En bring na My jou kommer en vrees
Ek sal vir jou 'n toevlug wees"
 
4 "Wees stil en weet Ek is die Heer
Bly waak en bid, volhard in geloof
Ek is by jou soos Ek beloof"
 

Kumbaja my Lord

1. Kumbaja my Lord, Kumbaja (3x)
Oh Lord, Kumbaja
 
2. Someone’s crying my Lord..
 
3. Someone’s praying my Lord...
 
4. Someone’s singing my Lord...
 

Wees genadig Heer

1. Wees genadig Heer, spreek my vry
Ek is sondig Heer, spreek my vry
Heer vergewe my, spreek my vry
O Heer, spreek my vry
 
2. U alleen kan help, praat met my
Breek die stilte Heer, praat met my
Deur U Woord en Gees, praat met my
O Heer, praat met my
 
3. Neem my aan o Heer, maak my vry
Sien hoe vas ek is, maak my vry
Vry om reg te leef, maak my vry
O Heer, maak my vry
 
4. Here leer my bid, tot U eer
Here leer my werk, tot U eer
Here leer my sing, tot U eer
Alleen U tot eer
 

O diepte van die wysheid

1. O diepte van die wysheid en kennis van God
Hoe ondeurgrondelik is die weë van God
Heilig heilig heilig is die Here amen
 
2. Wie kan ooit Sy bedoeling volledig verstaan ?
Want uit Hom, deur Hom tot Hom, is al wat bestaan !
Hom kom toe die heerlikheid vir ewig amen
 
3. Ek wil met heel my wese, roep “heilig, Heilig” (2x)
Heilig, heilig, heilig is die Lam aan die kruis!
 

Ons sien U Heer

1. Ons sien U Heer (2x)
Hy vaar op in heerlikheid
want die dood is oorwin
Aan die regterhand van God
tree Hy vir ons in
 
Refrein: Die serafs roep “heilig” (2x)
Die serafs roep “Heilig is die Heer!”
 
2. Ons sien U Heer (2x)
en Hy sit daar op Sy troon
waar Hy heers as Koning
Hy het plek gaan voorberei
in ons ewige woning
 
3. Ons sien U Heer (2x)
Hy is helder soos die son
en Hy kom op die wolke
elke oog sal Hom sien
Hy’s die Redder van volke.
 

Spreek Heer, spreek Heer

Spreek Heer, spreek Heer
Want U *dienaar luister
Net U Woord, Heer
Bring weer lig in duister
 

Soos 'n wildsbok wat smag na water

1. Soos 'n wildsbok wat smag na water
Smag my siel na U, o Heer
U alleen is my hartsverlange
En ek bring aan U die eer
U alleen is my krag en skild
Aan U alleen wy ek nou myself
U alleen is my hartsverlange
En ek loof U as my Heer
 
2. Heer my Rots, net op U vertrou ek
vir U leiding elke dag
U aanbid ek, o Here Jesus
vir U wysheid en U krag
Vredevors en Verlosser, Heer
Voor U lê ek nou my lewe neer
U aanbid ek, o Here Jesus
en ek bring aan U die eer.
 
3. Heer my God, in U is ek rustig
Deur U Gees bewaar U my
Gees van God neem beheer en lei my
om myself aan U te wy.
U alleen is my bron van krag
op U alleen wil ek biddend wag
U alleen is my hartsverlange
en ek buig my voor U neer.
Engelse verse op volgende bladsy
 

As the deer

1. As the deer panteth for the water
so my soul longeth after Thee
You alone are my hearts desire
and I long to worship Thee!
 
Chorus: You alone are my strength and shield
to You alone my my spirit yield
You alone are my hearts desire
and I long to worshipThee
 
2. You’re my friend and You are my brother
even though You are a King
I love You more than any other
so much more than anything...
 
3. I want You more than gold or silver
only You can satisfy
You alone are the real Joy-giver
and the apple of my eye...
 

U is waardig

U is waardig om die boek te neem
En sy seëls oop te maak
Want U het ons met U bloed gekoop
Uit elke nasie, volk en taal
Halleluja, halleluja
Ons is duur gekoop deur Jesus bloed
Halleluja, halleluja
Ons is duur gekoop deur Jesus bloed
 

Vader, Seun, Heil’ge Gees

1. Vader, Seun, Heil'ge Gees
Hoe sal ons U heerlikheid
Kan verwoord, U lof besing
Met 'n aardse stem ?
 
Refrein Eer die Vader, eer die Seun
Eer die Gees as God en Heer
Eer ons God as majesteit
Loof Hom tot in ewigheid
 
2. Woord uit woord, Lig uit lig
Kom as mens op aarde
Bo begrip en bo verstand
Is U grootheid, Heer
 

Praise anthem

1. Lord of lords , King of kings
You alone are worthy
All the earth and heavens sing
Praises to your name
 
Chorus: Praise the Father, praise the Son
Praise the Spirit everyone
Praise the King of glory, praise Him for eternity !
2. Lamb of God , holy One
Righteous and forgiving
Morning Star , rising Sun
There is none like You.
 

Koning Seun

1. Koning Seun, Opperheer
Vors van vrede, U’t gekom
Hemel aarde, jubel saam
Loof Sy Heilige Naam!
 
Refrein: Loof die Vader, Loof die Seun
Loof die Trooster, Heil’ge Gees
Loof Sy ryke majesteit
Loof Hom tot in ewigheid
 
2. Seun van God, need’rig mens
U moes sterf dit was Gods wens
Offerlam, U bloed bevry
Sondaars - ek en jy
 
Refrein: Loof die Vader, Loof die Seun
Loof die Trooster, Heil’ge Gees
Loof Sy ryke majesteit
Loof Hom tot in ewigheid
 
3. Hoor die lied, wat ons sing
U het dood en graf oorwin
U’s die Een, wat ons versterk,
lewensbron van U kerk!
 
Refrein: Loof die Vader, Loof die Seun
Loof die Trooster, Heil’ge Gees
Loof Sy ryke majesteit
Loof Hom tot in ewigheid
 

U het die brood gebreek

1 U het die brood gebreek eens by die meer
breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer
Wil steeds U waarheid meer aan my ontvou
Tot ek ook in U Woord my Heer aanskou
 
2 U is die lewensbrood Heiland, vir my
U is die waarheid, Heer U maak my vry
U beeld straal uit die skrif so helder voort
U soek ek Heer, Uself o lewend' Woord
 
3 Soos wat U Gees ons lei wil ons U dien
Met krag en liefde deur Uself voorsien !
Waar ons gelowig volg waar U ook lei
Doen ons die goeie werk deur U berei
 

Vader, ons eer U

1. Vader, ons eer U ons loof U as bewaarder
U wat heel die skepping onderhou
U gee son en reën ons ontvang U seën
Heel die skepping wentel om U trou
 
2 Jesus, ons eer U ons loof U as Verlosser
Ons is U gemeente hier tesaam
Hoor ons as ons sing U ons loflied bring
Ons as vrygekooptes prys U naam
 
3 Trooster, ons eer U - U woon ook in ons harte
Ons is met U Heil’ge Gees, gedoop
U wat rig en lei staan ons altyd by
U versterk ons Gees U gee ons hoop
 

Ons is almal hier tesaam

1. Ons is almal hier tesaam, vergader in Sy naam
verheerlik Hom
tot die dood was Hy getrou en daardeur is ons nou
Sy eiendom
Laat ons maak soos Hy ons sê.
Mekaar steeds lief te hê
En Hom bo alles eer
loof Hom, Christus, die Heer
 
2. Ons is almal hier tesaam, verenig in Sy naam -
verheerlik Hom
Maak ons hart en mond en hand
Ons kragte en verstand, U eiendom
Hou ons lewend deur U Gees
Dat ons U lief kan hê
En U bo alles eer
Jesus Christus, die Heer !
 

Hou oor my vannag U hande

1. Hou oor my vannag U hande
Grote God wat altyd waak
Laat my rus in U beskerming
As dit donker om my raak
 
2. Heer vergeef my al my sondes
Maak my hart opnuut weer skoon:
Dan sal ek geen onheil vrees nie
Dan sal vrede in my woon
 
3. Neem ons huis, ons vriende, almal
In bewaring deur die nag
Môre dank ons U vir goedheid
Gawe van 'n nuwe dag
 

Ons God en Vader

1. Ons God en Vader
hoor ons lof en danklied
Ons wil U besing
 
2. Ons Here Jesus
neem die vreugde offers
Wat ons aan U bring
 
3. O Gees, ons voorspraak
lei ons deur U waarheid
Tot aanbidding
 

Father I adore You

1. Father, I adore You
Lay my life before You
How I love You
 
2. Jesus, I adore You
Lay my life before You
How I love You
 
3. Spirit, I adore You
Lay my life before You
How I love You
 

Living waters

1. Let your living waters flow over my soul
Let your Holy Spirit come and take control
Every situation that has troubled my mind
All my cares and burdens on to You I vow !
 
Chorus: Jesus, Jesus, Jesus (Sing to the Father)
Father, Father, Father (O gentle Spirit)
Spirit, Spirit, Spirit
 
2. Come now Holy Spirit and take control
Hold me in Your loving arms and don't let go
Wipe away all doubt and fear and take my pride
Draw me to Your love and keep me by Your side.
 
3. Give your life to Jesus and lift your soul
Let Him take you in His arms and make you whole
As you give your life to Him He'll set you free
You will live and reign with Him eternally
 

I love You Lord

1 I love You Lord, and I lift my voice
To worship You, oh my soul rejoice !
Take joy, my King, in what You hear.
Let it be a sweet, sweet sound in Your ear.
 
2 I love You Lord, and I lift my voice
To worship You, oh my soul rejoice !
Take joy, my King, in what You see.
Let it be a sweet, sacrifice in Your eyes !
 

O Heer my God, ek is lief vir U

1. O Heer my God, ek is lief vir U
My lof bring ek uit my hart aan U
Hoe graag wil ek, dat U dit moet hoor
Laat my lied so soet-soet klink in U oor!
 
2. O Heer my God, ek is lief vir U
Ek hef my hande hier op na U
‘n Offer Heer, is my lof en lied
Dit is net myself wat ek aan U bied.
 

Drie-eenge God

1. Drie-een’ge God, my Koning Heer
aanbiddend kniel ek voor U neer
Aanskou my lof, my dank my eer
met my hele wese reik ek na U
 
2. Drie-eenge God, my Koning Heer
Ek het U lief, U alleen regeer
Aanvaar my lof, my dank en eer
Dis ‘n vreugde offer, net vir U!
 

Eer aan God die Vader

Eer aan God die Vader
Eer aan God die Seun
Eer aan God die Heil’ge Gees
aan God Drie-enig eer.
Heilig, heilig, heilig, Amen.
 

Heer U is my lewe

1. Heer U is my lewe my krag en my vrede
By U kan ek rustigheid vind
In U is verlossing en krag tot oorwinning
In U kan ek vreugde vind.
 
2. Kom vul my o Here met liefde, met vrede
Kom vul my o Heilige Gees
Kom lei my en leer my besit my beheer my
Gebruik my o Heilige Gees
 

Lord make me an instrument

1. Lord make me an instrument
an instrument of worship (2x)
I lift up my hands in Your Name
2. Lord tune me Your instrument...
3. Lord play me Your instrument...
4. Lord make us a symphony...
 

Lofofferlied

Ek bring U my lof , o heilige God
My lof is 'n offer aan Jesus
Ek bring U my lof , o heilige God
My lof is 'n offer aan U
 
Refrein:1
En ek sing want ek weet
My Verlosser U leef,
Ek besing U grootheid
Tot in ewigheid
 
Refrein:2
Ja ek kniel voor U neer
U die ewige Heer,
En ek hef my hart
En my hande op tot u.
 

In moments like these

1. In moments like these, I sing out a song
I sing out a love song to Jesus
In moments like these, I sing out a song
I sing out a song to the Lord
 
Chorus:
Singing I love You Lord (2x)
Singing I love You
Lord, I love You
2. In moments like these, I lift up my hands
I lift up my hands unto Jesus
In moments like these, I lift up my hands
I lift up my hands to the Lord
 

Heilige Gees lei my

Heilige Gees lei my
om te doen wat die Vader verlang
leer my om Hom te eer - Hom te aanbid
en Sy Seun Jesus te verheerlik!
 

Ek aanbid U

Hemelvader, ek aanbid U
Koning Jesus ek bring lof aan U
Heilige Trooster ek vereer U
vir ewig wil ek U naam verhoog
Halleluja (2x)
ek buig neer voor U as ek sing
Halleluja (2x)
aan die Koning van die eeue amen
 

Halleluja, U is koning

1. Halleluja, U is koning
Ons aanbid U in U woning
U's die alfa en omega
Daarom sing ons: halleluja !
 
2. Halleluja, U’s die wynstok
Ons die lote, wat wil vrug dra
Laat U liefde steeds in ons bly
Ons kom alles aan U toewy!
 
3. Daarom kniel ons, in aanbidding
Aan die Koning kom ons lof bring
Niks is meer ons eie Here
Ons wil lewe, U ter ere!
 

Heilig, heilig, heilig

1. Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer
Geen begin of einde, ewig is Hy Heer
God van ons verlossing, God wat ons bewaar !
So is ook Sy woorde, magtig, vas en waar
 
2 Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer
Hemel, aarde, ruimtes - oral is Hy Heer
In Sy groot genade, ver bo ons verstand
Hou Hy al wat lewe, in Sy vaderhand
 
3. Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer
Eng'le in die hemel, buig hul voor Hom neer
Here, hoor my bede, hoor my as ek sing
En aan U, my Vader, al my hulde bring
 
4. Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer
Wie kan Hom op aarde, ooit na waarde eer ?
Nogtans roem ek ronduit, weer en weer en weer:
Heilig, heilig, heilig, heilig is die Heer!
 

Jesus, groot bo almal

1. Jesus, groot bo almal, sterke Verlosser
Magtige Heer en Heiland
Immanuel - God is met ons
Reddende Here, lewende Woord
 
2. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap
lewe in oorvloed gee U
Immanuel - God is met ons
Reddende Here, lewende Woord
 
3. Jesus, name above all Names, beautiful Saviour
glorious Lord
Immanuel, God is with us
blessed redeemer, living Word
 

Here, God almagtig

1. Here God almagtig
Ons buig voor U neer
Onbeskryflik Here
Is U majesteit
 
2. Here God Drie-enig
Vader Seun en Gees
Kragtig is U werking
Heilig is U naam
 
Refrein: Al die lof en ere
Bring ons nou aan U
Word dan nou verheerlik
In U tempel Heer
Ons aanbid U Here
Ons buig voor U neer
Ons aanbid U Here
Koning Opperheer
 

Skeppergees

Kom o Skeppergees
Lewemakend Gees
Kom in al U volheid
kom in al U krag
Lei my in U waarheid
leer my van die Vader en Seun
wees U ook my trooster
kom o Skeppergees
 

Loof Hom

1. Loof Hom, Loof Hom
Loof Hom in die môre
loof Hom in die aande
Loof Hom, Loof Hom
Loof die Here heeldag
deur!
2. Dien Hom...
3. Dank Hom...
4. Glo Hom...
 

Praise Him

1. Praise Him (2x)
Praise Him in the morning
Praise Him in the noontime
Praise Him (2x)
Praise Him when the sun
goes down
2. Jesus... (2x)
3. Serve Him ...(2x)
4. Trust Him ...(2x)
5. Praise Him... (2x)
 

Dankoffers

Vader, ons bring U dankoffers
Dankoffers, uit ons hart
Neem dit aan, terwyl ons voor U staan
Vader, dankie uit ons hart
Vir U Seun, aan ons gegee
Vir U Gees, oor ons gegiet (2x)
Dankie Vader
Dankie Jesus
Dankie Gees van God
Dankie Heer!
 

Nader my God by U

1. Nader, my God, by U
Steeds naderby
Al is daar ook 'n kruis
Nodig vir my
Dan sal my lied nog bly:
Nader, my God, by U
Nader, my God, by U
Nog naderby
 
2. Al is ek ver op reis
Dwaal ek alleen
Al moet ook snags my
hoof
Rus op 'n steen
Dan bring my drome my
Nader, my God, by U
Nader, my God, by U
Nog naderby!
 
3. Dan sien my geestesoog
U hemelleer:
Engele gaan omhoog
Hul daal weer neer
U wink en roep vir my
Nader, my God, by U
Nader, my God by U
Nog naderby!
 
4. Wanneer ek dan ontwaak
Vol van U lof
Rig ek my altaar daar
Op uit die stof
So kan beproewing lei
Nader, my God, by U
Nader, my God, by U
Nog naderby!
 
5. Word ek dan hiervandaan
Eenmaal gedra
Dan vaar ek hemelwaarts
Deur U gena
Dan sal my lied nog bly:
Nader, my God, by U
Nader, my God, by U
Nog naderby!
 

Heilig,Heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig
Is die Here God
Ek het swaar gesondig
Teen Sy groot gebod
Ons mense is vol ongeregtigheid
O Here, vergewe ons sondigheid
Die aarde is vol van U heerlikheid
U is heilig Heer !
 

Waai deur my

1. Heilige Gees, o vul my nou
ek wil totaal op U leiding vertrou
vul my denke en hart o Heer
met U oorvloed en U krag meer en meer.
 
Refrein: Waai deur my, waai deur my
O Heil’ge Gees, kom waai deur my
Ek stel my oop, laat my oorloop
van al U volheid, o waai deur my!
 
2. Heilige Gees, neem my in beheer
daar is niks beter wat ek kan begeer
Dan alleen kan ek vrugte dra
dan alleen kan ek doen wat U vra!
 
3. Heilige Gees, o vul my nou
sonder U volheid wil ek nie leef nie
Maak my skoon, o maak my skoon
dat U voller in my kan woon!
 

The steadfast love of the Lord

The steadfast love of the Lord never ceases
His mercies never come to an end
They are new every morning
new every morning
Great is Thy faithfulness, o Lord
Great is Thy faithfulness!
 

Change my heart o God

Chorus: Change my heart o God
make it ever true
change my heart o God x2
my I be like You
You are the Potter
I am the clay
mould me and make me
this is what I pray
Repeat Chorus
Jesus, o Jesus, come and fill Your lamp (x2)
 

I offer me

I come before Your altar now
prepare to give my life to Thee
My empty hands, my empty heart
Stripped of the nets entangling me
It’s my desire, so start the fire
I offer me
 

Waardig

1. Waardig, U is waardig
U is Heer, U regeer, U is waardig
waardig, U is waardig
U is Heer, U regeer, ons loof U naam
Heilig, U regeer, U is Heer
U is heilig
Heilig, U is heilig
heil’ge Heer en ons buig voor U neer
 
2. Jesus, U is Jesus,
U regeer, U is Heer, koning Jesus
Jesus, U is Jesus
Lam van God, Vredeprins, Koning, Heer
waardig, U is waardig,
U regeer, U is Heer, U is waardig
waardig, U is waardig
grote God, U regeer ons loof U naam
 

Die Here is my herder

Die Here is my herder
niks sal my ontbreek nie
Hy laat my neerlê, in groen weivelde
na waters waar rus is, lei Hy my heen
na waters waar rus is, lei Hy my heen.
Baie diep haal Hy my uit
baie diep haal Hy my uit
Hy plaas my voete op ‘n ewige rots
Baie diep haal Hy my uit
 

Shout to the Lord

My Jesus, my Saviour
Lord there is none like You
All of my days, I want to praise
the wonders of Your mighty love
My comfort, my shelter
Tower of refuge and strength
Let ev’ry breath, all that I am
never cease to worship You
Chorus: Shout to the Lord, all the earth, let us sing
Power and majesty, praise to the King
Mountains bow down and the seas will roar
at the sound of Your name
I sing for joy at the works of Your hands
Forever I’ll love You, forever I’ll stand
Nothing compares to the promise
I have in You!
 

Ek wil U sien, Heer

1. Ek wil U sien, Heer, digby U sy wees
Ek wil U aanraak, ek wil U liefhê
Ek wil U sien, Heer, Leer my weer luister
om dan te hoor, Heer, wat U wil sê Heer.
 
2. Ons wil aanbid, Heer, ons wil in waarheid
weer voor U staan, Heer, digby U woon, Heer
Kom dan weer Trooster, Helper kom leer ons,
waarheid en wysheid, alles van bo.
 


AANSPORING

Bly volhard soos atlete

1 Bly volhard soos atlete
Dis God wat ons wedloop bepaal
Daar's 'n skaar verlostes
Wat wag om die baan
Dat ons almal die wenstreep sal haal
 
2 Elke las moet ons afgooi
Die sonde wat maklik verstrik
Dat ons God se pad met volharding kan loop
dis die pad na die ware geluk
 
3 Hou die oë op Jesus
Ons Vriend, ons Verlosser, ons Hoof
Vir die vreug daarna
Het Hy smarte verdra:
Hy begin en versterk ons geloof
 
4. Turn your eyes upon Jesus
look full in His wonderful face
and the things of the earth
will grow strangely dim
in the light of His glory and grace
 

Laat ons skyn vir Jesus

1 Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans,
Skitter soos die sterre aan die hemeltrans!
In die donker wêreld, skyn dan skyn -
Jy in jou klein hoekie en ek in myn.
 
2 Laat ons skyn vir Jesus waar ons gaan of kom;
As ons lig verduister rig die oog op hom!
Uit die hemel sien hy op ons neer;
Laat ons skyn vir Jesus, slegs tot sy eer!
 
3 Laat die lig dan val op almal om ons heen;
Wys die weg na Jesus vir die hart wat ween;
In die nag van kommer sonde of pyn,
Bring ons so verligting - o skyn dan, skyn!
 

Laat ons werk vir Jesus

1. Laat ons werk vir Jesus en Sy koninkryk
Hy’s die ware Koning, oral wêreldwyd
Hy vul ons voortdurend met Sy krag
Laat ons werk met vreugde van dag tot dag.
 
2. Laat ons werk vir Jesus met ‘n goeie plan
luister na Sy woorde - doen soos wat ons kan
so word ons talente meer en meer
ook ons rand en sente werk tot Sy eer!
 
3. Laat ons werk vir Jesus want ons is Sy kerk
Hy wil deur ons liefde andere versterk.
Waar Sy reënboogmense bid en dien
vloei oor alle grense die Heer se seën.
 

Helder skyn ons lig vir die nasies

1. Helder skyn ons lig vir die nasies
'n helder glans om die mense te verlig
Totdat heel die wêreld kan sien U is die lig
Mag U lig, Heer deur ons skyn
 
2 Vrolik klink ons lied vir die volke
'n pryslied bring al die nasies om ons saam
Totdat heel die wêreld kan jubel oor U naam
Mag U lof, Heer, deur ons klink
 
3 Balsem bring herstel vir die wonde
'n sagte salf vir die mense met hul seer
Totdat heel die wêreld kan sien dat U genees
Mag U troos, Heer deur ons bied
 
4 U Woord dra U hoop na die nasies
'n hartvol hoop om die volke te verbly
Totdat heel die wêreld kan glo dat U bevry
Mag U hoop, Heer, deur ons gee
 
5 U is Koning, Heer, oor die aarde
Die mense vra na U wil om U te eer
Totdat heel die wêreld kan juig dat U regeer
Laat U ryk, Heer, in ons kom !
Laat U ryk, Heer, deur ons kom !
Laat U ryk, Heer, oral kom !
 

May we be a shining light

1. May we be a shining light to the nations
A shining light to the peoples of the earth
'Til the whole world sees the glory of Your name
May Your pure light shine through us!
 
2. May we bring a word of hope to the nations
A word of life to the peoples of the earth
'Til the whole world knows:
There's salvation through Your Name
May Your mercy flow through us!
 
3. May we be a healing balm to the nations
A healing balm to the peoples of the earth
'Til the whole world knows the power of Your Name
May Your healing flow through us.
 
4. May we sing a song of joy to the nations
A song of praise to the peoples of the earth
'Til the whole world rings with the praises of Your name
May Your song be sung through us!
 
5. May Your Kingdom come to the nations
Your will be done to the peoples of the earth
'Til the whole world knows that Jesus Christ is Lord
May Your kingdom come in us (2x)
May Your kingdom come on earth!!!
 

Ek lewe

Ek lewe, gemaak om vir Christus te strewe
om Hom te behaag met my lewe
met my hart en my bede
Elke dag is sonde rondom my
waarteen ek baklei en ook moet stry
maar Hy is die sterkste God
en daarom het ek niks te vrees nie
Hy’s my krag en anker elke dag
 
Refrein: Ek lewe, gemaak om vir Christus te strewe
om Hom te behaag met my lewe
met my hart en my bede
Bid en leef vir Christus is my doel
om elke dag vir Hom my bes te doen
om Hom te volg - dit is my strewe
waarvoor ek vandag wil lewe
dankie dat ek kind van U kan wees!
 
Refrein: Ek lewe, gemaak om vir Christus te strewe
om Hom te behaag met my lewe
met my hart en my bede
 

In my wandel

In my wandel en in al my weë
wil ek Hom loof en prys
want ek is Sy kind, ja ‘n Koning se kind
net in Hom wil ek bly,
en Sy Woord ook in my
dan sal ek vra net wat ek wil en dit verkry
 

Ek wil graag wees soos Josef

Ek wil graag wees soos Josef
my broeders te vergeef
Ek wil graag stry soos Dawid
die vyand te oorwin
Ek wil graag bid soos Daniël
selfs in die leeuekuil
Ek wil bemin soos Jesus
en mense vir Hom wen!
 

Soldaat vir Christus

1. Heer, ek’s soldaat hier in my land
daar’s gevaar aan elke kant
maar my lewe’s in U hand
U maak my sterk
deur U Gees wat in my werk
en U lei my deur U Woord
om U wil te onderskei...
 
Refrein: Soldaat vir Christus, met die wapenrusting aan
Soldaat vir Christus, ek sal vir die Heer se saak
bly staan!
2. Heer, net vir U is ek soldaat
Here, U stel my in staat
om die wedloop te voltooi
U laat my wen,
want U het reeds self oorwin
by die kruis waar ek begin
Heer, ek volg net in U spoor...
 

Sendinglied

1. Ek wil sing van Jesus liefde
van Sy hart vol medely
liefde vir verlore siele
van Sy liefde ook vir my!
 
Refrein: Jesus liefde laat my heengaan
na ‘n heidendom so groot
om te ly, te stry, te sterwe
want dit is sterker as die dood!
 
2. Want Sy liefde soek my, vind my
in Hom vind ek rus en vree’
Hy verlos my van die sonde
ewig’ lewe deel Hy mee
 
3. En Sy liefde vul my siel dan
met ‘n heilge liefdesgloed
vir ‘n afgedwaalde mensdom
nie gered deur Jesus bloed
 
4. Laat ons sing van Jesus liefde
want dis onoorwinlik groot
laat ons harte daarvan vol word
vir ‘n wêreld in sy nood
 

Elke een behoort te weet

Elke een behoort te weet (3x)
Wie Jesus is
Hy's die lelie van die velde
Hy's die blinkend môrester,
Hy's die skoonste van tien duisend
Elke een behoort te weet!
 

Daar is iets wat jy moet weet

Daar is iets wat jy moet weet
Iets wat niemand kan vergeet
Daardie iets wat jy moet weet
Wie Jesus is
Hy's die Koning van die konings
Hy's die helder môrester
Hy is Jesus die Verlosser
Dis die iets wat jy moet weet!!
 

Everybody ought to know

Everybody ought to know (3x)
who Jesus is!
On the cross He died for sinners
and His blood makes white as snow
Loving, living, coming Saviour
He’s the One you ought to know!
 

I’m gonna live

1. I wanna’ live for Jesus everyday
I wanna’ live for Jesus come what may
take the world and all it’s pleasures
I’ve got a more enduring treasure
I wanna’ live for Jesus everyday
 
2. I’m gonna live for Jesus everyday
I’m gonna live for Jesus come what may
take the world and all it’s pleasures
I’ve got a more enduring treasure
I’m gonna live for Jesus everyday
 
3. I wanna’ live for Jesus everyday
I wanna’ live for Jesus come what may
take the world and all it’s pleasures
I’ve got a more enduring treasure
I wanna’ live for Jesus everyday
 

Humble yourself

1. Humble yourself in the sight of the Lord! (2x)
and He will lift you up
higher and higher
and He will lift you up!
 
2. Jesus Christ is the coming King! (2x)
and He will lift You up
higher and higher
and He will lift you up!
 

Twyfel nie meer

Twyfel nie meer
Vertrou die Heer
Hy stel jou nooit teleur (halleluja)
Al is jou nood ook tog so groot
Jesus help seker deur!
Sing (sing sing) as die sonskyn lag
Sing (sing sing) deur die donker nag
Waar ons gaan, sit of staan
Laat ons sing, sing, sing!
 

Ek hardloop vir Jesus

1. Ek hardloop vir Jesus,
my doelwit is Hy
Begin en Voleinding;
Die weg ook is Hy!
 
2. Op weg saam met Jesus,
Volharding vra Hy.
Sy liefde diè dra my
Vol deernis is Hy!
 
Refrein: Die skare roep luid: “Byt vas, hou aan;
God help jou dit doen!
Sien daar voor jou uit: die Here staan;
Ook jy sal voldoen!”
 
3. My lewe is Christus,
die dood kan maar kom:
Die Heerser oor alles
Ontvang my by Hom!
 

I have decided

1. I have decided to follow Jesus (3x)
Chorus: No turning back, praise the Lord
no turning back!
2. The cross before me, the world behind me...
3. Why don’t you join us, and follow Jesus...
4. Though no one join me, still I will follow...
5. You take the whole world, but give me Jesus...
6. It’s more than worthwhile to follow Jesus...
 

Ek volg nou Jesus

1. Ek volg nou Jesus, Hy is my Herder
Ek volg nou Jesus, Hy is my Here
Ek volg nou Jesus, Hy is my Koning
Hy lei my nou, elke dag, gedurig deur!
 
2. Hy leer my steeds meer van Sy bedoelings
Hy leer my steeds meer van Sy beloftes
Hy leer my steeds meer van Sy beplanning
Hy lei my nou, elke dag, gedurig deur!
 
3. Ek volg Hom rustig, Hy weet hoe verder
Ek volg Hom rustig, Hy weet mos alles
Ek volg Hom rustig, Hy weet die beste
Hy lei my nou, elke dag, gedurig deur!
 
4. Hy wys my steeds meer op al Sy gunste
Hy wys ny steeds meer op al Sy gawes
Hy wys my steeds meer op al Sy liefde
Hy lei my nou, elke dag, gedurig deur!
 

Sweef soos ‘n arend

1. Heer, U is vol liefde
Heer, so vol genade
Net maar in U arm
voel ek veilig, warm
Ek het U nodig, o Here heeldag
die wêreld oorbodig, U is almagtig
niks kan U keer, U’s in beheer
U’s ons Weerman, Stuurman, Leidsman..
Refrein: Sweef soos ‘n arend, want Sy liefde dra ons so hoog -
hoog bo die son!
Sweef soos ‘n arend, so ver soos die wind waai
my vriend, in Jesus se Naam!
 
2. Sprei, sprei maar jou vlerke
daar’s steeds ‘n band, in Jesus se hand
Maak maak, Hom jou toevlug
roep Hom, soek Hom, spoedig!
As Hy ons hand hou, lewe ons voluit
in alles wat ons doen, gee ons Hom die beste
niks kan ons keer, Hy’s in beheer
Hy’s ons Weerman, Stuurman, Leidman...
 


SPESIAAL

Ons aanvaar jou

Ons aanvaar jou met die liefde van ons Heer
Daar is vrede waar Sy liefde ons regeer
Mag dan hul wat sien, dat jy die Here dien,
Ook begeer om van Sy liefde meer te leer.
 

Yes, we love you

1 Yes, we love You with the love of the Lord
Yes, we love You with the love of the Lord
We can see in You the glory of our King,
And we love You with the love of the Lord.
 
2 Yes, we bless You with the love of the Lord
Yes, we bless You with the love of the Lord
We can see in You the glory of our King,
And we bless You with the love of the Lord.
 
3 Yes, we send You with the love of the Lord
Yes, we send You with the love of the Lord
We can see in You the glory of our King,
And we send You with the love of the Lord.
 

Vir spys en drank...

Vir spys en drank sê ons U dank,
Ons loof U naam o Heer (2x)
Alle goeie gawes daal van die hemel neer
Ons dank U Heer, ja dank U Heer
En wil U liefde eer!
 

Doen slegs U wil, Heer

1 Doen slegs U wil, Heer, U wil met my,
U, pottebakker, met my, die klei
Vorm my en maak my net soos U wil
Op U vertrou ek, nederig, stil
 
2 Doen slegs U wil, Heer, U wil met my
Laat ek nie doelloos, nutteloos bly
U is die lewe - wil my herskep !
U weet die beste, net U kan red !
 
3 Hou my gewillig onder U hand
Lei my emosies, krag en verstand
U wil ek liefhê, navolg en eer
U is almagtig - U moet regeer
 

Liewe tiener

Liewe tiener, is jy eensaam?
soek jy na ‘n vriend?
kies Jesus as Verlosser
Hy bewaar jou tot die end.
Hy staan jou by, bly aan jou sy
Liewe tiener, kies Jesus - vandag!
 

Ek was eensaam en verlaat

1 Ek was eensaam en verlaat
Al was mense rondom my
Daar was niemand wat my verstaan
Maar U Woord kom toe helder na my:
 
Refrein: "Kom na my toe
Almal wat moeg en oorlaai is
Kom na my toe
Ek gee rus"
Toe ek opstaan en, nog verward
my hand in Syne lê
Kry die lewe sin
En vind ek rus in Hom
 
2 Maar die twyfel kom toe weer:
Is ek kind van God, of nie ?
Maar Sy woorde kom helder deur:
Uit My hande ruk niemand jou nie !"
 
3 Nie meer eensaam en verlaat !
En ek voel nie meer alleen
Want U juk, Heer, is werklik sag
En U las is 'n vreugde, dis lig !
 

Brother let me be your servant

1. Brother let me be your servant
Let me be as Christ to you
Pray that I may have the grace to
Let you be my servant too
 
2. We are pilgrims on the journey
We are brothers on the road
We are there to help each other
Walk the mile and bear the load
 
3. I will hold the Christ-light for you
In the nighttime of your fear
I will hold my hand out to you
Speak the peace you long to hear
 
4. I will weep when you are weeping
When you laugh I’ll laugh with you
I will share your joy and sorrow
Till we’ve seen this journey through
 
5. When we sing to God in heaven
We shall find such harmony
Born of all we’ve known together
Of Christ’s love and agony
 

Seënbede

Die genade van ons Here Jesus bly met jou
mag die liefde van ons Vader jou bewaar
Die gemeenskap van die Heil’ge Gees jou weg bepaal
dis my bede hierdie oomblik ook vir jou
 

Voel jy soms of die Here vêr is

1. Voel jy soms of die Here te ver is?
Twyfel jy soms aan God se bestaan?
Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop;
dat Sy Gees oral met jou sal gaan.
Jesus sê Hy kom weer, Hy kom uit die hemel neer -
Met basuin en geskal, kom Hy al Sy mense haal.
 
Refrein: Voel jy soms of die Here te vêr is?
Twyfel jy soms aan God se bestaan?
Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop
dat Sy Gees oral met jou sal gaan.
 
2. Deur Sy Woord weet ons Jesus gaan terugkeer
na ons wêreld met alles daarin
Wat gebreek is sal Jesus kom heelmaak
Deur Sy Woord weet ons alles maak sin.
Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlag van ‘n kind
Maak jou los van die kwaad - dis jou Skepper wat hier praat.
 
Refrein: Voel jy soms of die Here te vêr is
Twyfel jy soms aan God se bestaan
Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop
dat Sy Gees oral met jou sal gaan.