Belhar Prosedure vir Stemming

PROSEDURE VIR STEMMING OOR DIE MOONTLIKE WYSIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DIE KERKORDE VAN DIE NG KERK

 

TYDLYN:

18 Januarie 2015            :           Aankondiging vir Kerkraadsvergadering op 2 Februarie

25 Januarie 2015            :           Aankondiging vir Kerkraadsvergadering op 2 Februarie

2 Februarie 2015            :           Kerkraadsvergadering: Die kerkraad neem per geslote

stembrief  ‘n besluit oor die voorstel van die Algemene Sinode dat Artikel 1 van die Kerkorde gewysig word.  Hierdie besluit van die Kerkraad dien dan as die Kerkraad se aanbeveling en word vir instemming aan die gemeente voorgelê.

8 Februarie 2015           :           Stembriewe beskikbaar  en stembus oop.

15 Februarie 2015         :           Stembus oop.

22 Februarie 2015         ;           Stembus oop.  Stembus sluit en stemme word getel.

1 Maart 2015                 :           Afkondiging vir Kerkraadsvergadering op 9 Maart 2015

8 Maart 2015                 :           Afkondiging vir Kerkraadsvergadering op 9 Maart 2015

9 Maart 2015                 :           Kerkraad vergader weer om besluit in lyn met die gemeente te neem.

15 Maart 2015               :           Kondig besluit aan – Geleentheid vir approbasie.

22 Maart 2015               :           Kondig besluit aan – Geleentheid vir approbasie.

Verslag aan Ring.