Gedagte vir die oomblik

Rom 12:21:

Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie..

Filippense 4:19:

En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus.

Kolossense 3:2:

Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op aarde is nie.

Psalm 16:8 :

Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.

Psalm 16:8 :

Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie.

1 Johannes 4:19:

Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het.

1 Petrus 1 8-9:

Deur in Hom te glo, Al sien julle Hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is.

Joh 8:32 :

En jullle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Psalm 59:17:

U is vir my 'n veilige vesting, 'n skuilplek in tyd van nood.

Joshua 1:9:

Het ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed wees nie bevrees of verskrik nie:  want die Here jou God is met jou oral waar jy gaan

Spreuke 17:22:

'n Vrolike mens is 'n gesonde mens, 'n neerslagtige mens raak uitgeput

1 Tes 5:11:

Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.

Jak 4:3:

As julle bid ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige  begeertes bevredig.

Jeremia 31:3:

Van ver af het die Here Hom aan Israel bekend gemaak:  Ek het jou nog altyd liefgehad, daarom het Ek jou met geduld verdra.