Gemeente Bou

Missie:

As Familie in Christus verheerlik ons God, gee ons vir mekaar om en reik ons uit met hulp en hoop in ons omgewing...

Kenmerk 1: Missionêre doelwitte


DOELWIT 1

Om teen begin September 2015 (en daarna jaarliks) 20 gemotifeerde lidmate op te lei in diensevangelisasie - ten einde na opleiding ook georganiseerd uit te reik na kerkvervreemde lidmate en buite kerklike persone in ons omgewing.

VERKLARENDE DEFINISIE

Opleiding in diensevangelisasie: Dienslewering op 'n manier waarop lidmate hul geloof kan deel om saam met die spontane uitreik ook na spesifieke mense te kan uitreik: Kerkvervreemde lidmate: Mense wat selde of nooit eredienste bywoon nie Buite kerklike persone: Mense wat aan geen kerk behoort nie.


DOELWIT 2

Hulpverleningsbediening - om teen einde Junie 2015 'n gemotifeerde lidmaat met die nodige roeping te identifiseer onder wie se leiding die hulpverleningsbediening van die gemeente in die omgewing gekoördineer en uitgebou kan word.

VERKLARENDE DEFINISIE

Hulpverleningsbediening: Alle vorme van hulpverlening (uitreik) in ons omgewing.


DOELWIT 3

Kommunikasie en Mediabediening: Om teen einde Junie 2015 'n gemotifeerde lidmaat met die nodige roeping te identifiseer onder wie se leiding die kommunikasie / mediabediening van die gemeente in die omgewing gekoördineer en uitgebou kan word.

VERKLARENDE DEFINISIE

Kommunikasie / Mediabediening: Alle vorme van kommunikasie in en met ons gemeente en omgewing.