Kontak Lys

Moet nie huiwer om ons te kontak nie, ons wil baie graag van u hoor.

Kategorie:
Naam en Van:
E-Pos address:
Kontak nommer:
Boodskap:

Skryf die volgend woord:


Nie leesbaar? Verander teks.Informasie:
Leraars Ds. Piet Botha
Pendoringstraat 2, Brackendowns, Alberton
Tel: 011 867 3630
Sel: 083 590 3637
piet@ngbrackendal.co.za

Ds. Elana Dreyer
Sel: 083 660 1234
elana@ngbrackendal.co.za
Leierouderling Hennie Strydom
Sel: 082 823 0490
Onderleier ouderling Sarel Coetzee
Sel: 082 449 7444
Leierdiaken Neville Wilson
Sel: 082 498 5836
Kerkkantoor 19 Lindastraat, Brackendowns, Alberton
54 Vaal straat, Brackendowns, Alberton
Posbus 167041,Brackendowns.1454
Tel: (087 057 2747) en (064 674 3943)
Faks: 086 600 6137
Maandag tot Woensdag & Vrydag 8:30 tot 12:30
kerkkantoor@ngbrackendal.co.za
Skriba Bettie Erasmus
Tel: 011 900 3556
ngbskriba@ngbrackendal.co.za
Kassier Elna Le Roux
Tel: 011 900 3556
ngbkassier@ngbrackendal.co.za
Koster Cees den Oudsten
Sel: 072 760 5686
Laatoes Lidmate Malie Muller
Sel: 072 622 6309
Webwerf Elna Le Roux
Sel: 011 900 3556
ngbkassier@ngbrackendal.co.za
Wynand Burger
Sel: 073 231 9287
wynand@ngbrackendal.co.za
Stuur nuwe fotos na fotos@ngbrackendal.co.za vir goedkeuring.
Eredienste Oggend: 09:00
Aand: 18:00 (Gedurende skoolure)
Jnr. Kategese Gr. 1 - 6 : Tydens Oggenddiens
Snr. Kategese Gr. 7 - 11: Sondag Aanddiens