LidmateNuwe lidmate is baie, baie welkom in ons gemeente.

Indien u 'n nuwe lidmaat in ons gemeente is, word u vriendelik versoek om 'n vorm in te vul by die Kerkkantoor, of 'n vorm hieronder af te laai, dit in te vul en by die Kerkkantoor in te handig.

Die Kerkkantoor personeel sal u besonderhede op ons lidmate register plaas en ook u attestate aanvra vanaf u vorige gemeente.  Sodra u attestate ontvang is, sal u 'n sms boodskap ontvang vanaf die Kerkkantoor.  U sal ook gekontak word deur 'n lid van ons Gasvryheidsbediening, wat u sal uitnooi na 'n Nuwe Intrekkers Tee.  Die leraar sal u ook kontak om by u te kom besoek aflê.

Indien u 'n lidmaat van 'n ander kerkgenootskap is, vul u ook die vorm in en handig dit in by die Kerkkantoor.  Die leraar sal u kontak om 'n gesprek met u te voer, waarna dit by die Kerkraad goedgekeur word.

Nuwe lidmate Vorm (Klik hier)

Lidmaat Besonderhede Verander Vorm (Klik hier)