OmgeegroepeOmgeegroepe

Omgeegroepe is dié plek in die gemeente waar jy kan tuiskom;  waar jy die warmte en liefde van die Here Jesus op ‘n tasbare manier kan beleef waar jy saam met ander gelowiges is, saam met hulle die Here aanbid, saam met hulle na Gods Woord luister, saam met ander gelowiges nadink oor hoe jy in die 21ste eeu die Here kan volg in jou werk, by die huis, tussen bure…

Hierdie soort gemeenskap van gelowiges kan nie op dieselfde manier in ander, groter byeenkomste van die gemeente beleef word nie.  Dit is vir ons ‘n onontbeerlike deel van die gemeente, en die primêre plek waar lidmate hulle geestelike versorging en ondersteuning moet ontvang.  Jou omgeegroep word hoe langer hoe meer jou geestelike gesin wat vir jou omgee en vir wie jy kan liefhê.  Dit is ook die mense saam met wie jy projekte kan aanpak om jou roeping in die wêreld uit te leef.  

Baie lidmate was aanvanklik taamlik skepties oor omgeegroepe.  Hulle het nie gedink hulle het dit nodig in hulle geestelike lewe nie.  En dit vat ‘n klomp tyd, en jy moet met mense kuier wat jy nie noodwendig as jou vriende sou kies nie, en…

Dalk voel jy ook so.  Dalk is dit die rede hoekom jy nog nie by ‘n omgeegroep ingeskakel het nie.  Of dalk het jy net nie die geleentheid gehad toe ons in… met ons omgeegroep-bediening begin het nie.  En nou voel jy so ‘n bietjie agtergelaat.  Jy wil graag deel wees, maar…

Die goeie nuus is dat dit nog nie te laat is nie.  Daar is hope plek vir jou en vir almal wat nog nie iewers ‘n omgeegroep het nie.  Skakel asseblief een van die leraars as jy by ‘n groepie wil inskakel.  Ons sal seker maak jy kom by ‘n groep wat op ‘n tyd bymekaarkom wat vir jou sal pas.

Almal wat die afgelope paar jaar by ons omgeegroep-bediening ingeskakel het, is dit eens dat dit ‘n wonderlike manier is waarop die Here ons geestelik versorg.  Waar anders kan jy elke week só geestelik gevoed word?  Waar elders kry jy die geleentheid om met ander te praat oor jou geloof, oor jou vrae, oor jou vreugdes en ook oor jou hartseer?  Waar kan jy saam met ander aan ‘n projek deelneem om mense in nood (geestelik of fisies) te help?

Ons wil jou uitdaag, as jy nog nie ingeskakel het nie:  kom en word deel van ‘n omgeegroep!

Uitreik aksies

Renier Olckers is nou verantwoordelik vir die koordinering van die uitreike.  Sal almal reeds betrokke hierby met hom skakel asb by

083 556 2113.  As daar nog iemand is wat betrokke wil raak by uitreike skakel ook met hom asb.

 

 Ons omgeegroepe vergader weekliks, op verskillende tye en dae. Die groepe dek alle sfere van ons samelewing en is aktief betrokke by die gemeente se aktiwiteite.

Die sameroeper van die omgeegroepe is Niël Heydenrych. Kontak hom, Ds Piet Botha, Ds Elana Dreyer of die kerkkantoor indien u belangstel om 'n groep te begin, of om by 'n bestaande groep aan te sluit.


"OMGEE is ons leuse"

Group Leier Kontak Nommer
Niël Heydenrych 082 329 0404
Adelien Venter 083 704 9912
Cees den Oudsten 072 760 5686
Renier Olckers 083 487 2100
Eugene Venter 082 893 7638
Ds Elana Dreyer 083 660 1234
Malanie Coetzee 082 492 1876
Neels Strydom 083 250 0152
Nico Dyzel 082 872 4281
Eddy Ziegenhagen 071 051 9715
Maryna Watson 083 573 5011
Lana Veldhuizen 083 401 4235
Vir enige persone wat belangstel en nie seker is om by watter groep aan te sluit nie, kontak Niël Heydenrych gerus op 082 329 0404.